Diagnostyka radiologiczna w Krakowie

Podstawą efektywnego leczenia jest jak najlepsza diagnostyka. Naszym Pacjentom oferujemy:

 • Możliwość wykonania badań pantomograficznych oraz 3D.
 • Redukcja dawki o 75-90% w stosunku do tradycyjnych urządzeń CT (tomografii spiralnej)
 • Wyjątkowa precyzja w obrazowaniu 3D i rzeczywiste pomiary w skali 1:1
 • Opcja krótkiego czasu ekspozycji minimalizująca ryzyko poruszenia się pacjenta i konieczność ponownego wykonania badania
 • Dostosowanie warstwy obrazowania do budowy morfologicznej pacjenta
 • Wygodne pozycjonowanie pacjenta – lekarz i osoba badana stoją naprzeciwko siebie.
 • Proste udostępnianie badań na płytach CD pozwalające na komunikację z lekarzami i pacjentami.

Usługi

 
Ważne! Jak przygotować się do badania RTG?

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo badań radiologicznych

Podobnie jak w przypadku innych procedur medycznych, decyzję o badaniach rentgenowskich należy podjąć po uprzednim zebraniu informacji o pacjencie w postaci wywiadu lekarskiego i oceny jego stanu. Ważne jest racjonalne kierowanie pacjentów na badania radiologiczne oraz używanie do rentgenodiagnostyki nowoczesnego sprzętu zapewniającego stosowanie minimalnych dawek promieniowania RTG. W naszej pracowni dysponujemy najnowszym sprzętem do rentgenodiagnostyki, a nasz personel jest przeszkolony w stosowaniu minimalnej ilości promieniowania niezbędnej do uzyskania oczekiwanych wyników. Podczas każdego badania pacjent jest zabezpieczony fartuchem ołowianym.

Ciąża a badania rentgenowskie

Tak jak w każdym aspekcie opieki medycznej, bardzo duże znaczenie ma informacja o tym, że pacjentka jest lub może być w ciąży. Poinformowanie radiologa o ciąży lub możliwości bycia we wczesnej ciąży jest ważne, gdyż umożliwia zaplanowanie diagnostyki w sposób najlepszy zarówno dla matki, jak i dla dziecka.
Zasadniczo ciąża jest przeciwwskazaniem do wykonania badań z zastosowaniem promieniowania X. Wykonanie takich badań u kobiet w ciąży jest ograniczone wyłącznie do niezbędnych przypadków. Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie badania TK przed rozwiązaniem, powinno ono być wykonane z zapewnieniem maksymalnej ochrony płodu przed promieniowaniem.

Wewnętrzna kontrola jakości w pracowni RTG

Zgodnie z najnowszymi wymogami prowadzimy w naszej pracowni regularnie testy podstawowe aparatów.
Posiadamy zestaw specjalnych fantomów stomatologicznych do przeprowadzania podstawowych testów fizycznych zgodnych z Polską Normą PN-EN 61223-3-4 oraz Europejską Dyrektywą o Urządzeniach Medycznych. Przy pomocy tych fantomów Inspektor Ochrony Radiologicznej INDEXMEDICA wykonuje comiesięczne testy między innymi pomiaru dawki i rozdzielczości przestrzennej aparatów. W naszej pracowni wykonywane są również coroczne testy specjalistyczne sprawdzające szczegółowo poprawność i bezpieczeństwo pracy aparatów RTG.
Dzięki pełnej kontroli możemy utrzymywać standard naszych usług na najwyższym poziomie stale zapewniając naszym pacjentom maksymalny poziom bezpieczeństwa radiologicznego.
Wszystkie nasze urządzenia posiadają wymagane w Polsce świadectwa jakości i zostały dopuszczone prawnie na rynek polski co zostało potwierdzone przez Inspektorat Wojewódzkiego Ośrodka Nadzoru Sanitarno- Epidemiologicznego w Krakowie. Serdecznie zapraszamy do naszej pracowni od poniedziałku do wtorku od 9.00 do 19.00, w środy od 15.00 do 19.00, w czwartki od 9.00 do 15.30 oraz w piątki od 9.00 do 13.00. Wymagana jest telefoniczna wcześniejsza rejestracja na badania RTG pod numerami tel. +48 516 028 533 lub 12 631 11 33.

Jak oceniają nad Pacjenci?

95%

Dobra komunikacja


Otrzymałem pełną i szczegółową informację o moim leczeniu.
98%

Indywidualne podejście


Lekarz był skupiony na zapewnieniu mi najlepszego rozwiązania w mojej indywidualnej sytuacji.
100%

Komfort


W IndexMedica czuję się komfortowo.
99%

Zadowolenie


Poleciłbym leczenie w INDEXMEDICA rodzinie i znajomym.
94%

Precyzja


Leczenie zostało przeprowadzone precyzyjnie i bezboleśnie.

FAQ

1Czy badanie RTG jest bezpieczne?
W naszej pracowni oferujemy pacjentom zaawansowany sprzęt do badań rentgenodiagnostycznych marki Kodak oraz doświadczonych, dyplomowanych techników elektroradiologów posiadających wszystkie wymagane certyfikaty zawodowe.Stosują oni najniższą możlwią dawkę konieczną do uzyskania satysfakcjonujących rezultatów diagnostycznych (zasada ALARA - As Low As Reasonably Achievable - pol. tak małe dawki jak jest to realnie możliwe).
2Czy można wykonywać badania RTG będąc w ciąży?
Ciąża jest przeciwwskazaniem do wykonania badań z zastosowaniem promieniowania X. Wykonanie takich badań u kobiet w ciąży jest ograniczone wyłącznie do niezbędnych przypadków. Pacjentka zobowiązana jest do poinformowania osobę wykonującą badania o tym, że jest w ciąży.
3Czy trzeba mieć skierowanie na badanie rentgenowskie?
Badanie RTG jest badaniem z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego, więc pacjent nie może sam zadecydować o konieczności jego wykonania. Dotyczy to zarówno badań refundowanych, jak i odpłatnych. Lekarz widząc wskazania do badania wystawia pacjentowi pisemne skierowanie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia bez skierowania może być wykonane tylko badanie przeprowadzane w ramach badań przesiewowych, densytometrii kostnej wykonywanej aparatami przeznaczonymi wyłącznie do tego celu lub dla celów stomatologicznych (z wyjątkiem badań pantomograficznych i cefalometrycznych i tomografii cbct) oraz w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta. W przypadku badania komercyjnego (odpłatnego) pacjent także musi posiadać skierowanie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej 2) Na podstawie art. 33c ust. 9 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m0&ms=&ml=pl&mi=904&mx=0&mt=&my=9&ma=016879 PARAGRAF 2 POZYCJA 6 6) osoba kierująca na badanie lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego – lekarza, lekarza dentystę lub felczera uprawnionych, na podstawie odrębnych przepisów, do kierowania pacjenta na zabieg związany z ekspozycją na promieniowanie jonizujące w celach medycznych;

Rezerwacja terminu

Recepcjonistka skontaktuje się z Państwem w ciągu 24 godzin (w dni robocze), w celu ustalenia terminu wizyty.

  Imię i nazwisko (wymagane)
  Adres email (wymagane)
  Numer telefonu (wymagane)
  Preferowana forma kontaktu (wymagane)
  Data wizyty (wymagane)
  Przedział godzinowy (wymagane)

  Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

  Nazwa jednostki organizacyjnej
  INDEXMEDICA
  Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2
  • Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:
   • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;
    1. Aparat stomatologiczny punktowy Kodak 2100 ns: ZDYA 052 uzyskał zezwolenie Nr 2/95/2011 w dniu 09.09.2011r.
    2. Pantomograf stomatologiczny CS 9300ns: ZFAN003 uzyskał zezwolenie Nr 2/95/2011 w dniu 09.09.2011r.
   • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS NR1/41/2015
   • zgoda MPWIS – decyzja z dnia 18 maja 2021r. na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego/ w przypadku aparatu do zdjęć wewnątrzustnych – nie dotyczy/ nr 3/23/2021
  • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:
   • dawkomierzy środowiskowych* - w ciągu minionych 12 miesięcy (01.04.2022 - 31.03.2023)
    zmierzona dawka efektywna wyniosła 1,48 mGy
  • Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych. Wartości są dostępne w raporcie z pomiaru osłon stałych aparatów RTG.

  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
  - pracownicy: 20mSv/rok;
  - ogół ludności : 1mSv/rok.

  Uwaga:
  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.
  *pomiary dozymetryczne : do wyboru : dozymetr indywidualny, dozymetr środowiskowy lub oba

  Kontakt

  Zalecana jest telefoniczna wcześniejsza rejestracja na badania RTG pod numerami tel. +48 516 028 533 lub 12 631 11 33.

  Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close

  Facebook